Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Projekt edukacyjny w nowej podstawie programowejProgram:

1. Zapoznanie z istotą metody projektu.

2. Planowanie projektów edukacyjnych zgodnie z realizacją podstawy programowej.


Terminy realizacji:
21-02-2018 w godz. 10.00 - 12.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska