Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Projekt międzyprzedmiotowy w edukacji ekologicznej
Terminy realizacji:
30-01-2020 w godz. 10:00-13:00

Cena: 40 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska