Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Projektowanie i dokumentowanie doświadczeń z wykorzystaniem TIK (warsztaty)Program:
1.Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela: prezentacja popularnych aplikacji edukacyjnych
2. Czujniki pomiarowe w doświadczeniach i obserwacjach

Terminy realizacji:
11-05-2022 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka