Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego? (online)Program:

1. Założenia nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej. O egzaminie ósmoklasisty. Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty.

2. Retoryka na lekcjach języka polskiego.

3. Jak skracać, parafrazować i uogólniać wypowiedź? O streszczaniu na lekcjach języka polskiego i na egzaminie.

4. Przykłady dobrych praktyk: karty pracy dotyczące lektur: „Latarnik”, „Opowieść wigilijna”, „Żona modna”, „Zemsta”.

5. Praca własna: tworzenie kart pracy do tekstów: „Mały Książę”

6. Dyskusja – online: przygotowania uczniów do egzaminu: wskazanie mocnych stron i obszarów do rozwoju.

7. Quiz podsumowujący

 

Kurs online: 06.04.2020 - 30.04.2020


Terminy realizacji:
06-04-2020 w godz.

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk