Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przedszkole z zabawkami napędzanymi wyobraźniąProgram:

1. Idea innowacji „Przedszkola z zabawkami napędzanymi wyobraźnią”: cele, planowanie i realizacja.
2. Praktyczne rozwiązania – obserwacja wdrażania innowacji, wizyta w Przedszkolu Akademickim.

 


Terminy realizacji:
27-04-2017 w godz. 15.30 - 17.00
11-05-2017 w godz. 10.30 - 11.15
11-05-2017 w godz. 15.30 - 16.15

Cena: 25 zł
Adresat: doradcy metodyczni, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno szkolnej
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Czerwińska-Afeltowicz, Jolanta Kolibowska