Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przemoc w rodzinie - funkcje i zadania szkoły (seminarium)Program:
1. Jak reagować na przemoc w rodzinie?- zadania szkoły i instytucji współpracujących

Terminy realizacji:
01-04-2022 w godz.

Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, specjaliści zewnętrzni