Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przemoc w rodzinie - zadania szkoły (seminarium)Program:
1.Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dzieci
2.Procedury interwencyjne - zadania szkoły
3.Interwencja kryzysowa w szkole

Terminy realizacji:
15-03-2023 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: specjalista zewnetrzny