Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przemoc wobec dziecka. Rozpoznawanie i pomoc (seminarium)Program:
1. Wprowadzenie w zagadnienie przemocy nad dziećmi w rodzinie
2. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia
3. Procedury interwencyjne

Terminy realizacji:
02-02-2022 w godz. 16.00-18.15
09-02-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska, Zbigniew Piechocki