Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przygotowanie do kodowania - zabawy logiczne z platformą Edupolis

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Jolanta Kolibowska