Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki (warsztaty)Program:
  1. Założenia nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej. O egzaminie ósmoklasisty.
  2. Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów - jak uczyć rozumowania i argumentowania.
  3. Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów - jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów szkół podstawowych.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska