Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przygotowanie uczniów do matury – chemia 2023 (warsztaty)Program:
1.Egzamin maturalny z chemii – analiza zadań i arkuszy
2.Wykorzystanie wyników w przygotowaniu do matury 2023


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Witold Anusiak