Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Psychologia w pracy nauczycielaProgram:

Zapraszamy do udziału w wykładzie psychologa dr hab. Wojciecha Gulina - prorektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej na temat „Psychologia w pracy  nauczyciela". Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie aktualnej wiedzy na temat wybranych zagadnień psychologicznych, szczególnie przydatnych w pracy nauczyciela.
Psychologia jest nauką o człowieku i dla człowieka. Nie jest więc zbiorem rozważań teoretycznych, oderwanych od codziennego życia. Wiedza z zakresu psychologii może wpływać na jakość naszego życia prywatnego i zawodowego. Jest jednak jeden warunek- powinna być uaktualniana. Temu zagadnieniu będzie poświęcone proponowane spotkanie.
Zostanie zatem omówiona tematyka procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, uczenie się) i emocjonalnych (emocje, motywacja, potrzeby). Istotą spotkania będzie określenie perspektywy praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy nauczyciela.


Terminy realizacji:
27-04-2017 w godz. 14.00 - 15.30

Cena: forma bezpłatna zł
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Patryk Krzemiński, Jolanta Kolibowska
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gulin