Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Psychologiczne uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zachowaniem suicydalnym dzieci i młodzieży (seminarium)Program:
1.Uwarunkowania samouszkodzeń i ryzyka podjęcia próby samobójczej przez nastolatka
2.W jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o kryzysie?
3.Rekomendacje w zakresie profilaktyki zachowań suicydalnych

Terminy realizacji:
01-10-2022 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: specjalista zewnętrzny