Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Realizacja podstawy programowej z matematyki i fizyki w szkole ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
  1. Porównanie nowej i obowiązującej podstawy programowej.
  2. Założenia nowej podstawy programowej.
  3. Analiza poszczególnych punktów podstawy.
  4. Warunki i sposoby realizacji treści zawartych w podstawie programowej.


Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska