Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Realizacja podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej- edukacja obronna i reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (seminarium)Program:
1.Zmiany w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
2.Reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi
3.Edukacja obronna

Terminy realizacji:
24-10-2021 w godz. 15.00-16.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka