Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rehabilitacja ruchowa uczniów o SPE w szkole (warsztaty)Program:
1. Diagnoza funkcjonalna uczniów ze SPE
2. Wspomaganie uczniów w szkole - ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą uczniów ze SPE

Terminy realizacji:
19-02-2022 w godz. 9.00

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Beata Mendygrał-Lewicka - specjalista zewnętrzny