Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rejonowa Sieć Szkół Promujących ZdrowieProgram:
1. Planowanie działań w programie SzPZ
2. Koncepcja SzPZ
3. Propozycje tematów zgłaszane przez uczestników


Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka