Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Relacje w (od)budowie (warsztaty)Program:
1. Identyfikacja problemów uczniów w sytuacji popandemicznej
2. Budowanie relacji uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel
3. Wsparcie rodziny ucznia w sytuacji kryzysu


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński