Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Relaksacja mózgu w ruchu, ciszy i skupieniuProgram:

W jaki sposób mózg pozwala nam zagłębić się w siebie?

Czy warto „płynąć” z nurtem fal mózgowych alfa i theta?

Ćwiczymy dla ciała, czy dla umysłu?

Jak wysiłek fizyczny ćwiczy mózg?


Terminy realizacji:
09-03-2020 w godz. 15.00-16.15

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Dorota Pipczyńska