Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Reprezentacje enaktywne we wczesnej edukacji matematycznej (wykład i warsztaty)

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkoli i I etapu edukacyjnego
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: prof. Małgorzata Makiewicz