Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Retoryka - wspieranie ucznia w sztuce mówienia i pisania (warsztaty)Program:
  1. Retoryka - zagadnienia ogólne.
  2. Sposoby aktywizowania sprawności pisania i czytania.
  3. Przykłady dobrych praktyk.

Terminy realizacji:
05-03-2019 w godz. 15.00-17.30
12-03-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński