Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Róbmy dalej teatr! (warsztaty)Program:
  1. Praca z młodzieżową grupą teatralną.
  2. Animacja przedmiotu.
  3. Emisja głosu.
  4. Elementy scenografii, kostium, rekwizyt.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30
08-03-2018 w godz. 15.30 - 18.00
15-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30
22-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: prowadzący zewnętrzni