Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rodzic partnerem szkoły (kurs online)Program:
1 Partnerstwo edukacyjne - znaczenie dla rozwoju ucznia
2 Poziomy komunikacyjne w relacjach z rodzicami 
3 Rodzic partnerem w tworzeniu atmosfery przyjaznej uczeniu się

Dostęp do kursu otrzymają Państwo po uiszczeniu opłaty na konto. Zaświadczenia o ukończeniu 20 - godzinnego kursu zostaną przesłane pocztą tradycyjną do 15.06.2020 r. na adres wskazany przez uczestnika.


Terminy realizacji:
28-04-2020 w godz.

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk