Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rodzic partnerem szkoły (warsztaty)



Program:
  1. Partnerstwo edukacyjne - znaczenie dla rozwoju szkoły.
  2. Innowacyjność w komunikacji z rodzicami - budowanie więzi.
  3. Dobre praktyki współpracy szkoły z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.

Terminy realizacji:
14-03-2020 w godz. 09.00-13.00
21-03-2020 w godz. 09.00-13.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk