Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rola dyrektora w awansie zawodowym (warsztaty)Program:
1.Zmiany w systemie awansu zawodowego
2.Rola dyrektora szkoły w procesie awansu nauczyciela
3.Zadania nauczyciela w czasie przygotowania zawodowego


Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński