Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Romantyczny Krzemieniec - miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego (wykład)Program:
1.2022 r. Rokiem Romantyzmu
2.Krzemienieckie inspiracje w poezji J. Słowackiego


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: Mariusz Olbromski