Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozprawiamy się z rozprawką, czyli jak uczyć pisania wypowiedzi argumentacyjnej w szkole podstawowej (warsztaty online)Program:
1. Wprowadzenie do rozprawki poprzez odwołanie się do doświadczenia.
2. Zabawa w detektywa, czyli na tropie rozprawki-praca z tekstem wzorcowym.
3. Logiczna gałązka- pomysłem na zapamiętanie elementów rozprawki.
4. Kryteria sukcesu w formie pytań, czyli jak sprawdzić , że rozprawka jest dobrze napisana.

Terminy realizacji:
24-02-2022 w godz. 16.00-17.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dorota Podorska