Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozumowanie i modelowanie na lekcjach matematyki (warsztaty)Program:
  1. Rozumowanie i modelowanie w podstawie programowej z matematyki.
  2. Konstruowanie zadań rozwijających rozumowanie i modelowanie matematyczne.
  3. Gry i rozrywki logiczne oraz matematyczne.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Majczak