Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozumowanie i modelowanie na lekcjach matematyki (warsztaty)Program:
  1. Rozumowanie i modelowanie w podstawie programowej z matematyki.
  2. Konstruowanie zadań rozwijających rozumowanie i modelowanie matematyczne.
  3. Gry i rozrywki logiczne oraz matematyczne.

Terminy realizacji:
25-04-2018 w godz. 14.30 - 17.45
08-05-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 80,00 zł
Adresat: nauczyciele matematyki,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Majczak