Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej
Terminy realizacji:
25-10-2017 w godz. 15.00 - 18.00
30-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska