Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej
Terminy realizacji:
25-10-2017 w godz. 15.00 - 18.00
30-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Prowadzący: Aleksandra Łuniewska