Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwiązywanie zadań matematycznych i fizycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego ExcelProgram:

Podstawowe funkcje programu Microsoft Excel.

Tworzenie wykresów i dostosowywanie ich formy do typu danych.

Zastosowanie programu do tworzenia statystyk i zestawień.

Sortowanie i filtrowanie danych.

Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.


Terminy realizacji:
21-05-2019 w godz. 15.00-17.15
29-05-2019 w godz. 14.45-18.00

Cena: 70,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki i fizyki szkoły podstawowej
Liczba godzin: 7
Kierownik formy: Zbigniew Wawrzonkoski
Prowadzący: Marcin Ćwikliński, Zbigniew Wawrzonkoski