Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijające baraszkowanie - zastosowanie ruchu rozwijającego w edukacji dziecka (warsztaty)Program:
  1. Znaczenie ruchu dla wszechstronnego rozwoju dziecka.
  2. Ruch rozwijający - teoria.
  3. Techniki i metody ruchu rozwijającego - ćwiczenia.
  4. Ruch rozwijający - planowanie pracy zgodnie z potrzebami dziecka - ćwiczenia.

Terminy realizacji:
15-01-2018 w godz. 15.30 - 17.45
22-01-2018 w godz. 15.30 - 17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska