Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka (seminarium)Program:
1.Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie dla osiągania sukcesu w życiu każdego człowieka
2.Neuroanatomia i jej wpływ na poziom inteligencji emocjonalnej dzieci
3.Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej - ćwiczenia praktyczne

Terminy realizacji:
21-03-2023 w godz. 15.30-17.45

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska