Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie kompetencji medialnych i cyfrowych uczniów (warsztaty)Program:
  1. Kompetencje informacyjne
  2. Kompetencje medialne
  3. Cyfrowe środowisko nauczania/ uczenia się przez całe życie

Terminy realizacji:
15-01-2018 w godz. 14.00 - 18.00
16-01-2018 w godz. 14.00 - 18.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska
Prowadzący: Dorota Gołębiewska, Iwona Lelewska