Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie postaw patriotycznych dziecka (warsztaty)Program:
  1. Wychowanie patriotyczne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Edukacja patriotyczna a edukacja regionalna.
  3. Rozwijanie "przywiązania do korzeni" - praktyczne przykłady.

Terminy realizacji:
27-11-2018 w godz. 15.00-17.30
04-12-2018 w godz. 15.00-17.30
11-12-2018 w godz. 15.00-17.30

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska