Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie umiejętności uczenia się na lekcjach języka obcego (warsztaty)Program:
  • uczenie się
  • preferencje uczenia się
  • informacja zwrotna
  • autonomia uczenia się


Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk