Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie umiejętności uczenia się na lekcjach języka obcego (warsztaty)Program:
1. Preferencje uczenia się
2. Informacja zwrotna
3. Autonomia uczenia się

Terminy realizacji:
17-03-2022 w godz.
24-03-2022 w godz.

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Wojciech Słomczewski