Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwój kompetencji społecznych ważnym elementem uczniowskiej edukacji (warsztaty)Program:
  1. Obszary edukacji formalnej i pozaformalnej rozwijające kompetencje społeczne.
  2. Przygotowanie ucznia do bycia osobą dorosłą w przyszłości.
  3. Wyzwania i oczekiwania rynku pracy.
  4. Kapitał społeczny obywatela.

Terminy realizacji:
22-01-2019 w godz. 11.00-14.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek, przedstawiciele JST, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka