Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rysuj notatki/myślenie wizualne (warsztaty)Program:
  1. Zasady tworzenia notatek rysunkowych.
  2. Rysowanie w oparciu o proste modele znaków, ikon i figur geometrycznych.
  3. Tworzenie własnego banku ikon w zależności od nauczanego przedmiotu i prowadzonych zajęć.

Terminy realizacji:
28-10-2017 w godz. 10.00 - 14.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Renata Pardon - trener myślenia wizualnego