Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Service learning - uczenie się przez doświadczenie (warsztaty)Program:
  1. Definicja i podstawy teoretyczne service learning.
  2. Cele, założenia i typologia service learning.
  3. Skuteczność koncepcji  service learning.
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Terminy realizacji:
17-10-2017 w godz. 15.00 - 17.30
24-10-2017 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka