Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć doradców zawodowychProgram:
1.Spotkanie organizacyjne - ustalenie programu sieci
2.TIK w pracy doradcy zawodowego
3.Kompetencje przyszłości a rynek pracy
4.Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska