Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć nauczycieli przedszkolaProgram:
1. Spotkanie organizacyjne - ustalenie programu sieci
2. Praca na platformie
3. Bieżąca wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci

Terminy realizacji:
18-11-2021 w godz. 15.00-17.30
14-12-2021 w godz. 15.00-17.30
17-01-2022 w godz. 15.00-17.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska