Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć nauczycieli wykorzystujących gry i grywalizację w nauczaniu
Terminy realizacji:
02-10-2019 w godz. 14.30-17.00
16-03-2020 w godz. 14.30-17.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Anna Puścińska