Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć Szkół Promujących Zdrowie - rejon włocławskiProgram:
1.Założenia programu szkół promujących zdrowie
2.Przykłady dobrych praktyk - placówki realizujące program
3.Propozycje tematów zgłaszane przez uczestników


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka