Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć szkolnych doradców zawodowychProgram:
1. Spotkanie organizacyjne - ustalenie programu sieci (online)
2. Planowanie działań wspierających doradców zawodowych
3. Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci
4. TIK w pracy szkolnego doradcy zawodowego

Terminy realizacji:
05-10-2021 w godz. 12.00-15.00
07-12-2021 w godz. 11.00-14.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska