Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki klas IV-VIIIProgram:
1. Wspieranie koleżeńskie w obszarze nauczania matematyki
2. Poszerzanie własnych kompetencji i warsztatu pracy
3. Wymiana doświadczeń w nauczaniu matematyki
4. podejmowanie działań innowacyjnych
5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas zajęć lekcyjnych

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Prowadzący: Bogusława Stuczyńska