Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczychProgram:
  1. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych we współczesnej szkole - potrzeby i wyzwania
  2. W kierunku innowacyjności - wymiana doświadczeń w zakresie projektowania innowacji pedagogicznych
  3. Innowacje w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - przykłady dobrych praktyk
  4. Współpraca w grupach przedmiotowych, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w zakresie opracowywania przedmiotowych lub systemowych innowacji pedagogicznych

Kontakt - Lena Tkaczyk - tel. 54-231 33 42, w. 11, e-mail; l.tkaczyk@cen.info.plNumer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305