Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych
Terminy realizacji:
05-12-2019 w godz. 10.00-12.15

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Agata Antkowska