Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych powiatu włocławskiegoProgram:
  1. Doradztwo zawodowe dziś i jutro - wsparcie nauczyciela, wyzwania, możliwości
  2. Wykorzystanie TIK w pracy szkolnego doradcy zawodowego
  3. Kompetencje przyszłości a rynek pracy
  4. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń, superwizje działań doradców zawodowych

Kontakt - Dorota Gołębiewska - tel. 54-231 33 42, w. 31, e-mail; d.golebiewska@cen.info.pl 

 Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305