Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Skuteczne i innowacyjne sposoby nauczania słownictwa na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
1.Techniki nauki słownictwa na lekcjach języka angielskiego
2.Mnemotechniki na lekcjach języka angielskiego
3.TIK w nauczaniu słownictwa w klasie
4.Aplikacje i narzędzia do samodzielnej nauki słownictwa przez ucznia

Terminy realizacji:
23-03-2023 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Joanna Piernikowska