Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sposób na prezentację - narzędzia online w pracy nauczyciela polonisty (warsztaty)Program:
  1. Serwisy do tworzenia prezentacji online.
  2. Sway - narzędzie firmy Microsoft do tworzenia prezentacji w chmurze.
  3. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Prezzi.

Terminy realizacji:
04-02-2020 w godz. 10.00-13.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele poloniści
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk